Cem Uzan - Genç Parti

Bu sayfa Cem Uzan`ın haklılığını ispatlamak , kanıtlamak , gözler önüne sermek ve
Genç Parti`nin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için yapılmıştır. (cem-uzan.org 2007)
Genç Parti Cem Uzan Davalar Genel Gençlik Kollari Kadın Kolları İlçe Teşkilatları İl Teşkilatları Eserler Söylemler Basın Projeler - Taahhütler Duyurular İmar Bankası Star Çeaş Kepez TMSF Telsim Adabank Petkim 4969 - 5020 Nolu Kanunlar Askerlik Siyasi Linç Geziler Mitingler Atatürk Videolar Ürdün Vatandaşlığı Fabrikalar - Ocaklar Milletvekili Adaylarımız Fransa

Bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler!

MAZOTUN 1 YTL OLMASINI ŞİMDİDEN ENGELLİYORLAR Genç Parti´nin Kocaeli´ndeki "MAZOT 1 YTL OLACAK" ve EZİLENLER İKTİDAR OLACAK" pankartları giydirilmiş 3 tankeri trafik ekipleri tarafından hiçbir neden gösterilmeksizin bağlandı. Genç Parti’nin Türk halkına en önemli vaatlerinden olan “MAZOT 1 YTL OLACAK” ve “EZİLENLER İKTİDAR OLACAK”, AKP hükümetini çok rahatsız ediyor. Bugüne kadar tek başlarına iktidar olmalarına rağmen Türk köylüsünün, taşımacısının hayatını rahatlatmak, ucuzlatmak adına hiçbir programı hayata geçiremeyen AKP hükümeti, Genç Parti’nin “MAZOT 1 YTL” pankartları giydirilmiş tankerlerini bağlayarak, bu konudaki rahatsızlığını gözler önüne serdi. Genç Parti Kocaeli Teşkilatı’nın seçim kampanyasını yürüttüğü Grand Yükseliş Oteli önünde duran 3 tankerini bağlayarak parka çekti ve ceza yazdı. Genç Parti Kocaeli Teşkilatı ve milletvekili adayları bu uygulama üzerine Kocaeli Emniyet Müdürü ile görüşerek derhal bu haksız uygulamaya son verilmesini istediler. Kocaeli Emniyeti, tankerlerin üzerindeki “MAZOT 1 YTL OLACAK” ve “EZİLENLER İKTİDAR OLACAK” pankart ve logolarının sökülmesini istedi ve gerekçe olarak da logoların ruhsatlara işlenmemiş olduğunu gösterdi. Ancak bu durumun yasal olmadığını belirten Genç Parti yetkilileri, yalnızca Genç Parti’ye mahsus bu uygulamaya derhal bir son verilmesini talep ettiler. Genç Parti’nin bu tepkisi karşısında sessiz kalan Emniyet yetkilileri, üzerinde “”MAZOT 1 YTL OLACAK” ve “EZİLENLER İKTİDAR OLACAK” pankartlı 3 tankeri parka çekerek ceza kesti. Genç Parti Kocaeli Teşkilatı ve Kocaeli milletvekili adayları da Emniyet’in ve iktidarın bu uygulamasını protesto ederek, basın toplantısı düzenledi ve “AKP hükümeti 22 Temmuz’da gelecek iktidarımızdan ve bizim vaatlerimizi gerçekleştirme kararlılığımızdan bir kez daha ne kadar çok korktuğunu gözler önüne sermiştir. Evet, Genç Parti iktidarı ile birlikte ‘Mazot 1 YTL olacak’ ve Ezilenler iktidar olacak’tır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dediler. ------------------------------------------------------------------- Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk, 20 Ekim 1927

21 06 2007