Cem Uzan - Genç Parti

Bu sayfa Cem Uzan`ın haklılığını ispatlamak , kanıtlamak , gözler önüne sermek ve
Genç Parti`nin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için yapılmıştır. (cem-uzan.org 2007)
Genç Parti Cem Uzan Davalar Genel Gençlik Kollari Kadın Kolları İlçe Teşkilatları İl Teşkilatları Eserler Söylemler Basın Projeler - Taahhütler Duyurular İmar Bankası Star Çeaş Kepez TMSF Telsim Adabank Petkim 4969 - 5020 Nolu Kanunlar Askerlik Siyasi Linç Geziler Mitingler Atatürk Videolar Ürdün Vatandaşlığı Fabrikalar - Ocaklar Milletvekili Adaylarımız Fransa

TMSF İDARESİNE GEÇEN ATV, YANLI HABER YAPMAKTADIR

İdaresi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)`nin eline geçmesi ile birlikte bir kamu kuruluşu haline dönüşen ATV yayın kuruluşu, yayınlarında Genç Parti hakkında en küçük bir habere yer vermeyerek "siyasi partilerin arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ilkesini ihlal" ettiği üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK)`ya gereken müracaat yapılmıştır. Sayı: 2007 / 1564 Konu: Şikayet Hk.               ANKARA: 02.07.2007 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA ANKARA 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, seçim dönemindeki radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili hususları düzenlemiştir.  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Seçim Dönemlerinde Yayınlar başlıklı değişik 32 nci maddesi: “Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir” hükmüne amirdir. Bu esaslar çerçevesinde Kurulunuz tarafından yayınlanan 224 nolu karar, özellikle radyo ve televizyon kuruluşlarının uymak ile yükümlü olduğu yayın ilkeleri açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar içinde Kurulunuz tarafından en çok üzerinde durulan konu yapılacak yayınlarda; siyasi partiler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Ancak – TMSF’ye geçmekle – kamu kuruluşu haline dönüşen ATV kuruluşu, yayınlarında seçim takviminin başlamış olduğu 04.05.2007 tarihinden bu yana partimiz hakkında en küçük bir habere dahi yer vermemiştir. Hatta, haber değeri taşıdığından şüphe edilemeyecek pek çok faaliyeti dahi göz ardı etmiştir. Bu durumun ise siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlaması ilkesine aykırı olduğu açıkça ortadadır. Bu konuda Yüksek Kurulunuzca inceleme yaptırılarak ATV hakkında gerekli işlemin yapılmasına emir ve müsaadelerinizi arz ederim Mehmet Ali AKGÜL Genel Sekreter

02 07 2007