Cem Uzan - Genç Parti

Bu sayfa Cem Uzan`ın haklılığını ispatlamak , kanıtlamak , gözler önüne sermek ve
Genç Parti`nin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için yapılmıştır. (cem-uzan.org 2007)
Genç Parti Cem Uzan Davalar Genel Gençlik Kollari Kadın Kolları İlçe Teşkilatları İl Teşkilatları Eserler Söylemler Basın Projeler - Taahhütler Duyurular İmar Bankası Star Çeaş Kepez TMSF Telsim Adabank Petkim 4969 - 5020 Nolu Kanunlar Askerlik Siyasi Linç Geziler Mitingler Atatürk Videolar Ürdün Vatandaşlığı Fabrikalar - Ocaklar Milletvekili Adaylarımız Fransa

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU DA ÇEAŞ´I HAKLI BULDU

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; 2007 / 14-47 esas ve 2007 / 43 No´lu kararıyla; ÇEAŞ´ın mallarına el konulmasına imkan sağlayan Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi´nin 2006 / 735 E. ve 2006 / 1209 E. sayılı dosyalarından verilen direnme kararlarını ÇEAŞ lehine bozdu. Haber Tarih: 16.02.2007 09:45:33 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamında; “….. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca imtiyaz sözleşmesinin feshedilmesinin ardından açılan davanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda olduğu ve taraflar arasındaki imtiyaz sözleşmesinin 19 Ekim 2058 yılında dolacağı” belirtildi. Yerel mahkemenin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararını beklemesi ve buna göre bir hüküm kurması gerektiğine işaret edilen kararda, ‘Danıştay’daki dava, davacı ÇEAŞ lehine sonuçlanırsa, imtiyaz süresi 19 Ekim 2058 tarihinde biteceğinden davayı reddetmesi, aleyhine sonuçlanırsa davanın kabulüne karar verilmesi’ gerektiği kaydedildi. Kararda, “Mahkemece, bu yönler gözden kaçırılarak imtiyaz süresi dolmuş veya fesih kesinleşmişcesine davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. Bu nedenlerle temyiz olunan hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verildi” denilmişti. Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin bu bozma ilamlarına uymayarak direnme kararı verince, dava bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca incelendi. Ve ÇEAŞ lehine karar verildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kararında; “… tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır” denilerek, Yerel Mahkeme’nin direnme kararlarını oybirliğiyle ÇEAŞ lehine bozdu. Böylece ÇEAŞ’ın tüm görev bölgesini kapsayan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye il ve ilçelerinde şirket aleyhine, Maliye Bakanlığı tarafından kullanım ve yararlanma (irtifak) haklarının kaldırılması istemiyle açılan yüzlerce davada, yerel mahkemelerin de sonuç beklediği Yargıtay Genel Kurulu oybirliğiyle ÇEAŞ lehine karar verdi. Yargıtay Genel Kurulu’nun ÇEAŞ lehine verdiği bu karar, tüm yerel mahkemeleri de bağlayıcı olup, yerel mahkemelerce Danıştay’daki dava sonuçlanıncaya kadar ÇEAŞ aleyhine karar verilmesi yolunu kapamış oldu.

15 02 2007