Cem Uzan - Genç Parti

Bu sayfa Cem Uzan`ın haklılığını ispatlamak , kanıtlamak , gözler önüne sermek ve
Genç Parti`nin büyük kitlelere ulaşmasını sağlamak için yapılmıştır. (cem-uzan.org 2007)
2023 Vaatlerimiz Genç Parti Cem Uzan Davalar Genel Gençlik Kollari Kadın Kolları İlçe Teşkilatları İl Teşkilatları Eserler Söylemler Basın Projeler - Taahhütler Duyurular İmar Bankası Star Çeaş Kepez TMSF Telsim Adabank Petkim 4969 - 5020 Nolu Kanunlar Askerlik Siyasi Linç Geziler Mitingler Atatürk Videolar Ürdün Vatandaşlığı Fabrikalar - Ocaklar Milletvekili Adaylarımız Fransa Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

Anayasa ve Uluslar Arası Sözleşmelere Aykırı Uzan Kanunu

Sn. Cem Uzan’ın İmar Bankası ile hiçbir hissedarlık ve yöneticilik ilişkisi bulunmamaktadır. Sn. Cem Uzan, İmar Bankası’nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra çıkarılan, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı Uzan Kanunu olarak adlandırılan bir takım yasalar ile hiçbir ilişkisi olmadığı bankanın borcundan sorumlu tutulmasına rağmen, kamunun sırtına yük binmemesi ve ailesinin iade-i itibarı adına borcun ödenmesi için her türlü çabayı göstermiştir ve halen de göstermeye devam etmektedir. Bunu teminen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile onlarca toplantı yapılmış ve 11 adet yazılı teklif sunulmuştur. Bu tekliflerden hiçbirisine TMSF tarafından olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmemiş, karşı bir teklif getirilmemiştir. Anlaşma imzalayan diğer banka sahiplerine her türlü peşinat ödemesi olmaksızın, uzun vade, indirim ve sair kolaylıklar tanınmış olmasına rağmen, banka sahibi olmayan ve ancak sonradan çıkartılan yasalar ile sorumlu tutulabilen Sn. Cem Uzan’a diğer banka patronları ile yapılan protokollerdeki şartların hiçbirisi sağlanmamış, eşitlik gösterilmemiştir. Bunun nedeni ise kendisinin şu anki iktidarın en önemli rakibi konumunda bir siyasi parti lideri olmasıdır. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, tüm bu iyi niyetli ve sorunun çözümüne yönelik girişimlere rağmen, anlaşma yolunu seçmemiştir. Bu yolu seçmediği gibi, tamamen kendisinin yarattığı bir “savaşın içinde olduğunu, zorluklarla tek başına mücadele ettiğini ileri sürerek kamuoyunu yanıltmaktadır. Oysa bu yol seçileceğine Sn. Cem Uzan tarafından Şubat 2005 tarihinde verilen son teklif kabul edilmiş olsaydı, hazinenin kasasına çok büyük miktarda bir ödeme girmiş olacak ve geri kalan hazine alacağının kısa sürede tamamen tahsili için de önemli bir yol alınmış olacaktı. 1. TMSF tarafından atanan yöneticiler, yine TMSF tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yasal yollara başvurmayarak başta Telsim olmak üzere diğer şirketleri hukuka aykırı biçimde ve suç teşkil edecek şekilde borçlandırmışlardır. 2. Yapılan açıklamaların aksine, şirketlerin TMSF tarafından atanan kişilerce ne derece kötü ve basiretsiz şekilde yönetildiği, basında yer alan ve Telsim’in 2005 senesinde 3,5 milyar YTL. (3,5 katrilyon TL.) zarar ettiği haberleri ile bir kez daha teyit edilmiştir. Eğer şirket bu derece kötü yönetilmeseydi ve 3 milyar dolara yakın zarar etmeseydi, gerçek değeri olan 9–10 milyar dolara kadar alıcı bulabilirdi. 3. Telsim şirketi bu derece kötü yönetilirken, TMSF tarafından yapılan ihaleye, şirketin % 75’ini oluşturan kontörlü hat abonelik sistemini çalıştıran şebeke (I.N. Platform/Intellegent Network Platform) dâhil edilmemiştir. Edinilen bilgiye göre bu şebeke ihalesiz ve bedelsiz olarak kanuna ve hukuka aykırı şekilde devredilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda ihalenin de kesin olarak iptal edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Bütün bu gerçeklerin yanı sıra, Sn. Cem Uzan, bu olayın başlangıcından beri olduğu gibi hala kamu alacağının tahsilini sağlamak için her türlü iyi niyetli çabayı göstermeye hazırdır. Cem Uzan Vekili Av. Şaylan ÇIĞGIN Haber Tarih: 10.04.2006 16:53:35

09 01 2007